مداد تراش تک شاخی
۷۴٬۰۰۰ تومان
زمان تولید: ۱۰ روز کاری

مداد تراش سلیکونی طرح تکشاخ بسیار زیبا و در عین حال کاربردی است. همچنین یک پاک‌کن نیز در بسته این مدادتراش وجود دارد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت مرتبط

بسته ویژه لوازم کاردستیبسته ویژه لوازم کاردستیبسته ویژه لوازم کاردستی
بسته ویژه لوازم کاردستی

۲۹۹٬۰۰۰ تومان

۲۵۴٬۱۵۰ تومان