ست کلاه و شال گردن بافت رنگ یاسی
۳۲۵٬۰۰۰ تومان

تمام شد

زمان تولید: ۱۰ روز کاری
ست کلاه و شال گردن بافتنی مناسب برای 3 سال تا 13 سال

اندازه شال 112 سانتیمتر

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت مرتبط

عروسک خرگوش نرم خاکستریعروسک خرگوش نرم خاکستریعروسک خرگوش نرم خاکستری
عروسک خرگوش نرم خاکستری
با دوخت اسم کودک شما

۳۴۵٬۰۰۰ تومان