ست کلاه و شال گردن بافت رنگ سورمه ای
۲۳۵٬۰۰۰ تومان

تمام شد

زمان تولید: ۱۰ روز کاری
ست کلاه و شال گردن بافتنی مناسب برای 3 سال تا 13 سال

اندازه شال 112 سانتیمتر

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت مرتبط

کلاه پوم پوم رنگ سورمه ایکلاه پوم پوم رنگ سورمه ایکلاه پوم پوم رنگ سورمه ای
کلاه پوم پوم رنگ سورمه ای
با دوخت اسم کودک شما

از ۲۲۰٬۰۰۰ تومان